Sustainable

Bền vững

Nội hàm cơ bản của phát triển bền vững

Sự đổi mới thực sự bắt nguồn từ cái nhìn sâu sắc về bản chất của vấn đề

Hơn 300 lần / năm cuộc họp buổi sáng chất lượng và an toàn

1000 công ty / năm luộc và nướng, thử nghiệm phá vỡ vật liệu xé bằng tay

12.476 lần / năm điều tra nguy cơ an toàn

Thực hiện 322 biện pháp phòng ngừa và khắc phục mỗi năm

Sự liên tục thực sự đến từ từng chút năng lượng được ấp ủ.

Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và thiết bị tiêu thụ năng lượng thấp để giảm 40% năng lượng điện mỗi năm.

Việc sử dụng thiết bị xử lý nước thải tự động giúp giảm 18% điện năng tiêu thụ và 20% chi phí nhân công.

Với việc sử dụng thiết bị giảm chấn, tiếng ồn của nhà máy có thể đạt tiêu chuẩn khí thải loại 3, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn.

1

Nội hàm cơ bản của phát triển bền vững

Không có tai nạn, không có khiếu nại của khách hàng và không có tai nạn về an toàn sản xuất trong hơn 10 năm liên tục

Trong năm, người lao động có tổng số 21.266 vấn đề được nêu ra, trong đó đã giải quyết 20.498 vấn đề, nâng cao phúc lợi 12 triệu đồng.

Bảo vệ và an toàn môi trường

Thiết lập cơ cấu tổ chức quản lý an toàn với tổng giám đốc là nòng cốt và thiết kế các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ môi trường.

Sử dụng nguyên phụ liệu an toàn, thân thiện với môi trường;

Thiết bị an toàn, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng;

Áp dụng công nghệ sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường;

Bản thân sản phẩm rất an toàn và thân thiện với môi trường

1
2

Hệ thống xử lý nước thải

Áp dụng hệ thống xử lý nước thải tự động và sử dụng hệ thống điều khiển tự động PLC Siemens tiên tiến;

Chọn thiết bị cơ điện có chất lượng đáng tin cậy, dễ bảo trì và tiêu thụ năng lượng thấp;

Áp dụng công nghệ xử lý an toàn và đáng tin cậy để tránh "ô nhiễm thứ hai"

Hệ thống xử lý khí thải

Hệ thống xử lý khí thải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất về bảo vệ môi trường của đất nước;

Được điều khiển bởi hệ thống điều khiển Siemens, kết nối với hệ thống DCS, giám sát thời gian thực tình trạng xử lý khí thải của xưởng sản xuất và hoạt động của thiết bị xử lý khí thải

3
4

Nền tảng quản lý sản xuất an toàn

Sử dụng thiết bị điện nhập khẩu để đảm bảo an toàn;

Cơ quan giám sát an toàn của bên thứ ba giám sát an toàn sản xuất của doanh nghiệp trong thời gian thực;

Hệ thống quản lý an toàn hoàn hảo để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp

Hệ thống quản lý điện khoa học

Sử dụng hệ thống quản lý tiên tiến để lập lịch và tính toán hợp lý nhằm giảm tiêu thụ điện năng;

Sử dụng công nghệ sản xuất tự động tiên tiến để giảm tiêu thụ năng lượng;

Sử dụng thiết bị tiêu thụ năng lượng thấp

5